Uchwała nr 76/2021

z dnia 26-01-2021 Senatu UŚ w sprawie warunków i trybu rekrutacji do Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej przy Centrum Studiów Polarnych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (MŚSD) w roku akademickim 2021/2022.
Treść:

Dostarczył: Adam Niedbała

Wprowadził: dk, 28.01.2021