Uchwała nr 75/2021

z dnia 26-01-2021 Senatu UŚ w sprawie określenia Regulaminu Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
Treść:

Załączniki:

Akty uchylone: *Uchwała nr 409/2019 * Uchwała nr 430/2019 *

Dostarczył: Adam Niedbała

Wprowadził: dk, 28.01.2021