Uchwała nr 74/2021

z dnia 26-01-2021 Senatu UŚ w sprawie zasad i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na rok akademicki 2021/2022.
Treść:

Załączniki:

Akty zmieniające: *Uchwała nr 140/2021 *

Dostarczył: Adam Niedbała

Wprowadził: dk, 28.01.2021