Uchwała nr 73/2021

z dnia 26-01-2021 Senatu UŚ w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku zarządzanie kadrami w biznesie i administracji.
Treść:

Załączniki:

Dostarczył: Adam Niedbała

Wprowadził: dk, 28.01.2021