uchwała nr 72/2007

z dnia 13-11-2007 Senatu UŚ w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Uczelni za rok 2007.

Dostarczył: Biuro Rektora

Wprowadził: mb, 01.04.2009