uchwała nr 71/2007

z dnia 25-09-2007 Senatu UŚ w sprawie zgłoszenia kandydatów na członków Państwowej Komisji Akredytacyjnej.
Treść:

Załączniki:

Dostarczył: Biuro Rektora

Wprowadził: mb, 01.04.2009