uchwała nr 69/2007

z dnia 26-06-2007 Senatu UŚ w sprawie określenia szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne związane z prowadzeniem studiów podyplomowych i kursów dokształcających .
Treść:

Akty zmieniające: *uchwała nr 86/2008 * uchwała nr 105/2008 * Uchwała nr 73/2010 *

Dostarczył: Biuro Rektora

Wprowadził: mb, 01.04.2009