uchwała nr 68/2007

z dnia 26-06-2007 Senatu UŚ w sprawie ustalenia „Regulaminu udostępniania zbiorów w systemie biblioteczno–informacyjnym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach” .
Treść:

Załączniki:

Dostarczył: Biuro Rektora

Wprowadził: mb, 01.04.2009