uchwała nr 67/2007

z dnia 26-06-2007 Senatu UŚ w sprawie zatrudniania i dodatkowego wynagradzania osób uczestniczących w realizacji projektów finansowanych ze środków określonych w art. 98 ust. 1 pkt 11 ustawy — Prawo o szkolnictwie wyższym .
Treść:

Akty zmieniające: *Uchwała nr 2/2008 * Uchwała nr 128/2017 *

Dostarczył: Biuro Rektora

Zmodyfikował: ns, 29.06.2017

Wprowadził: mb, 17.03.2009