uchwała nr 66/2007

z dnia 26-06-2007 Senatu UŚ w sprawie podziału wynagrodzenia zasadniczego z tytułu korzystania przez nauczycieli akademickich z praw autorskich przy wykonywaniu obowiązków obejmujących prowadzenie badań naukowych i zajęć dydaktycznych w ramach stosunku pracy .
Treść:

Akty uchylające: Uchwała nr 69/2010

Dostarczył: Gabinet Rektora

Wprowadził: mb, 01.04.2009