uchwała nr 64/2007

z dnia 29-05-2007 Senatu UŚ w sprawie warunków i trybu przyjmowania na I rok studiów doktoranckich stacjonarnych i niestacjonarnych oraz zakresu postępowania kwalifikacyjnego na studia doktoranckie (studia trzeciego stopnia) w Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 2008/2009 .
Treść:

Załączniki:

Dostarczył: Biuro Rektora

Wprowadził: mb, 01.04.2009