Uchwała nr 56/2020

z dnia 29-10-2020 Senatu UŚ zmieniająca uchwałę w sprawie zasad ustalania wysokości opłaty za postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego przeprowadzanego w trybie eksternistycznym oraz zwalniania z tej opłaty.
Treść:

Akty zmienione: *Uchwała nr 435/2019 *

Akty zmieniające: *Uchwała nr 94/2021 *
Tekst jednolity:

Dostarczył: Adam Niedbała

Zmodyfikował: dk, 26.03.2021

Wprowadził: mb, 29.10.2020