Uchwała nr 56/2010

z dnia 20-04-2010 Senatu UŚ w sprawie uchwalenia „Regulaminu studiów w Uniwersytecie Śląskim” .
Treść:

Załączniki:

Akty zmienione: *uchwała nr 17/2006 * uchwała nr 33/2006 * uchwała nr 53/2007 * Uchwała nr 39/2009 *

Akty zmieniające: *Obwieszczenie * Uchwała nr 84/2011 *

Dostarczył: Gabinet Rektora

Wprowadził: dk, 22.04.2010