uchwała nr 53/2007

z dnia 17-04-2007 Senatu UŚ zmieniająca Uchwałę Nr 17 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu studiów w Uniwersytecie Śląskim".
Treść:

Akty zmienione: *uchwała nr 17/2006 *

Akty zmieniające: *Uchwała nr 56/2010 * Obwieszczenie * Uchwała nr 84/2011 *

Dostarczył: Biuro Rektora

Wprowadził: mb, 01.04.2009