uchwała nr 52/2007

z dnia 17-04-2007 Senatu UŚ w sprawie uchwalenia "Regulaminu Studiów Doktoranckich w Uniwersytecie Śląskim".
Treść:

Załączniki:

Akty zmieniające: *Uchwała nr 19/2009 * Uchwała nr 34/2009 * Obwieszczenie *

Dostarczył: Biuro Rektora

Wprowadził: mb, 01.04.2009