Uchwała nr 438/2019

z dnia 24-09-2019 Senatu UŚ w sprawie Strategii Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na lata 2020-2025 obejmującej Program Działań Strategicznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na lata 2019-2020.
Treść:

Załączniki:

Akty zmieniające: *Uchwała nr 87/2021 *

Dostarczył: Adam Niedbała

Zmodyfikował: ns, 26.03.2021

Wprowadził: ns, 30.09.2019