Uchwała nr 39/2009

z dnia 22-09-2009 Senatu UŚ w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w uchwale nr 18 Senatu UŚ z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu studiów w Uniwersytecie Śląskim..
Treść:

Akty zmienione: *Uchwała nr 18/2009 *

Akty zmieniające: *Uchwała nr 56/2010 * Obwieszczenie * Uchwała nr 84/2011 *

Dostarczył: Gabinet Rektora

Wprowadził: ns, 25.09.2009