Uchwała nr 34/2009

z dnia 22-09-2009 Senatu UŚ zmieniająca Uchwałę Nr 52 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu studiów doktoranckich w Uniwersytecie Śląskim”..
Treść:

Akty zmienione: *uchwała nr 52/2007 * Uchwała nr 19/2009 *

Akty zmieniające: *Obwieszczenie *

Dostarczył: Gabinet Rektora

Wprowadził: ns, 25.09.2009