uchwała nr 26/2006

z dnia 27-06-2006 Senatu UŚ w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne w zakresie studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich .
Treść:

Akty zmieniające: *uchwała nr 32/2006 * Uchwała nr 3/2008 * uchwała nr 104/2008 * Uchwała nr 17/2009 * Uchwała nr 36/2009 * Uchwała nr 85/2011 *
Tekst jednolity:

Dostarczył: Biuro Rektora

Wprowadził: mb, 17.03.2009