Uchwała nr 210/2021

z dnia 28-10-2021 Senatu UŚ w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii o dorobku kandydatki do tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Opolskiego — Profesor Jany Hoffmannovej na podstawie recenzji prof. dr hab. Bożeny Witosz.
Treść:

Dostarczył: Adam Niedbała

Wprowadził: ap, 28.10.2021