Uchwała nr 208/2021

z dnia 28-09-2021 Senatu UŚ w sprawie zaopiniowania Regulaminu oceny okresowej nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
Treść:

Załączniki:

Dostarczył: Adam Niedbała

Wprowadził: mb, 29.09.2021