Uchwała nr 207/2021

z dnia 29-09-2021 Senatu UŚ w sprawie zaopiniowania zmian do Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Treść:

Wprowadził: mb, 29.09.2021