Uchwała nr 204/2021

z dnia 28-09-2021 Senatu UŚ w sprawie nadania tytułu „Profesora emerytowanego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach” Panu prof. dr. hab. Łukaszowi Karwowskiemu.
Treść:

Dostarczył: Adam Niedbała

Wprowadził: mb, 29.09.2021