Uchwała nr 203/2021

z dnia 28-09-2021 Senatu UŚ w sprawie przyznania złotych odznak „Za Zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”.
Treść:

Dostarczył: Adam Niedbała

Wprowadził: mb, 29.09.2021