Uchwała nr 202/2021

z dnia 28-09-2021 Senatu UŚ w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii o dorobku kandydata do tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Opolskiego — Profesora Juliana Kornhausera na podstawie recenzji prof. dr. hab. Mariana Kisiela.
Treść:

Dostarczył: Adam Niedbała

Wprowadził: mb, 29.09.2021