Uchwała nr 199/2021

z dnia 14-09-2021 Senatu UŚ zmieniająca uchwałę w sprawie głównych kierunków modernizacji infrastruktury budowlanej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w latach 2019-2023.
Treść:

Załączniki:

Akty zmienione: *Uchwała nr 427/2019 *

Dostarczył: Adam Niedbała

Wprowadził: dk, 16.09.2021