Uchwała nr 197/2021

z dnia 14-09-2021 Senatu UŚ w sprawie ustalenia programu Kwalifikacyjnych studiów podyplomowych przygotowujących czynnych zawodowo nauczycieli do nauczania informatyki w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
Treść:

Załączniki:

Dostarczył: Adam Niedbała

Wprowadził: dk, 16.09.2021