Uchwała nr 196/2021

z dnia 14-09-2021 Senatu UŚ w sprawie ustalenia programu Doskonalących studiów podyplomowych dla czynnych zawodowo nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zakresie edukacji informatycznej w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
Treść:

Załączniki:

Dostarczył: Adam Niedbała

Wprowadził: dk, 16.09.2021