Uchwała nr 195/2021

z dnia 14-09-2021 Senatu UŚ w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku biofizyka dla nowej specjalności: nauka o materiałach biologicznych i farmaceutycznych (Bio and Pharmaceutical Materials Science) prowadzonej w języku angielskim obowiązującego od roku akademickiego 2021/2022.
Treść:

Załączniki:

Dostarczył: Adam Niedbała

Wprowadził: dk, 16.09.2021