Uchwała nr 193/2021

z dnia 14-09-2021 Senatu UŚ w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku doradztwo polityczne i publiczne obowiązującego od roku akademickiego 2021/2022.
Treść:

Załączniki:

Dostarczył: Adam Niedbała

Wprowadził: dk, 16.09.2021