Uchwała nr 19/2009

z dnia 07-04-2009 Senatu UŚ zmieniająca Uchwałę Nr 52 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu Studiów Doktoranckich w Uniwersytecie Śląskim” .
Treść:

Załączniki:

Akty zmienione: *uchwała nr 52/2007 *

Akty zmieniające: *Uchwała nr 34/2009 * Obwieszczenie *

Dostarczył: Gabinet Rektora

Wprowadził: dk, 16.04.2009