Uchwała nr 18/2009

z dnia 07-04-2009 Senatu UŚ zmieniająca Uchwałę Nr 17 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu studiów w Uniwersytecie Śląskim”.
Treść:

Załączniki:

Akty zmienione: *uchwała nr 17/2006 *

Akty zmieniające: *Uchwała nr 39/2009 * Uchwała nr 56/2010 * Obwieszczenie * Uchwała nr 84/2011 *

Dostarczył: Gabinet Rektora

Wprowadził: dk, 16.04.2009