Uchwała nr 17/2009

z dnia 07-04-2009 Senatu UŚ zmieniająca uchwałę nr 26 Senatu UŚ z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne w zakresie studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich .
Treść:

Akty zmienione: *uchwała nr 26/2006 * uchwała nr 32/2006 * Uchwała nr 3/2008 * uchwała nr 104/2008 *

Akty zmieniające: *Uchwała nr 36/2009 * Uchwała nr 85/2011 *

Dostarczył: Gabinet Rektora

Zmodyfikował: ns, 07.04.2011

Wprowadził: dk, 16.04.2009