Uchwała nr 163/2012

z dnia 26-06-2012 Senatu UŚ w sprawie obciążenia nieruchomości należących do Uniwersytetu, których wartość przekracza kwotę 100 tys. EURO (sto tysięcy EURO) (dotyczy ustanowienia służebności przesyłu).

Dostarczył: Adam Niedbała

Wprowadził: ns, 03.07.2012