Uchwała nr 162/2012

z dnia 26-06-2012 Senatu UŚ w sprawie rozporządzenia nieruchomością należącą do Uniwersytetu, której wartość przekracza kwotę 100 tys. EURO (sto tysięcy EURO) (dotyczy rozporządzenia nieruchomością usytuowaną w Sosnowcu przy ul. Żeromskiego 3).

Dostarczył: Adam Niedbała

Wprowadził: ns, 03.07.2012