Uchwała nr 158/2012

z dnia 26-06-2012 Senatu UŚ w sprawie przyjęć na I rok studiów prowadzonych w języku polskim cudzoziemców - podejmujących i odbywających kształcenie na zasadach innych od obowiązujących obywateli polskich w roku akademickim 2013/2014.
Treść:

Załączniki:

Akty zmieniające: *Uchwała nr 129/2013 *

Dostarczył: Adam Niedbała

Zmodyfikował: ns, 11.06.2013

Wprowadził: ns, 03.07.2012