Uchwała nr 149/2021

z dnia 29-06-2021 Senatu UŚ w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku filologia klasyczna obowiązującego od roku akademickiego 2021/2022.
Treść:

Załączniki:

Dostarczył: Adam Niedbała

Wprowadził: mb, 01.07.2021