Uchwała nr 146/2021

z dnia 29-06-2021 Senatu UŚ zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych dotyczących wymagań w zakresie tworzenia i zmiany programów studiów prowadzonych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
Treść:

Załączniki:

Dostarczył: Adam Niedbała

Wprowadził: mb, 01.07.2021