Uchwała nr 143/2021

z dnia 29-06-2021 Senatu UŚ w sprawie opinii o zasadności wystąpienia z wnioskami o przyznanie nagród Ministra Edukacji i Nauki.
Treść:

Dostarczył: Adam Niedbała

Wprowadził: mb, 01.07.2021