Uchwała nr 140/2021

z dnia 25-05-2021 Senatu UŚ zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na rok akademicki 2021/2022.
Treść:

Załączniki:

Akty zmienione: *Uchwała nr 74/2021 *

Dostarczył: Adam Niedbała

Wprowadził: dk, 31.05.2021