Uchwała nr 139/2021

z dnia 25-05-2021 Senatu UŚ w sprawie wystąpienia do Rady Doskonałości Naukowej z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w przedmiocie postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora nauk humanistycznych dr. hab. Dariuszowi Rolnikowi, prof. UŚ.
Treść:

Dostarczył: Adam Niedbała

Wprowadził: dk, 31.05.2021