Uchwała nr 137/2021

z dnia 25-05-2021 Senatu UŚ w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej obowiązującego od roku akademickiego 2021/2022.
Treść:

Załączniki:

Dostarczył: Adam Niedbała

Wprowadził: dk, 31.05.2021