Uchwała nr 135/2021

z dnia 25-05-2021 Senatu UŚ w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku grafika dla cykli dydaktycznych rozpoczętych od roku akademickiego 2019/2020 i 2020/2021.
Treść:

Załączniki:

Akty zmienione: *Uchwała nr 395/2019 *

Dostarczył: Adam Niedbała

Wprowadził: dk, 31.05.2021