Uchwała nr 126/2012

z dnia 24-04-2012 Rektora UŚ w sprawie Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Śląskim.
Treść:

Dostarczył: Adam Niedbała

Wprowadził: ns, 27.04.2012