Uchwała nr 124/2012

z dnia 24-04-2012 Senatu UŚ zmieniająca uchwałę nr 117 Senatu Uniwersytetu Śląskiego z dnia 13 marca 2012 r. w sprawie zaliczania do pensum nauczycieli akademickich zajęć dydaktycznych prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Treść:

Akty zmienione: *Uchwała nr 117/2012 *

Dostarczył: Adam Niedbała

Wprowadził: ns, 27.04.2012