Uchwała nr 122/2012

z dnia 13-03-2012 Senatu UŚ zmieniająca uchwałę Nr 69 Senatu Uniwersytetu Śląskiego z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie podziału wynagrodzenia zasadniczego z tytułu korzystania przez nauczycieli akademickich z praw autorskich przy wykonywaniu obowiązków obejmujących prowadzenie badań naukowych i zajęć dydaktycznych w ramach stosunku pracy.
Treść:

Załączniki:

Akty zmienione: *Uchwała nr 69/2010 *

Dostarczył: Adam Niedbała

Wprowadził: mb, 21.03.2012