Uchwała nr 121/2012

z dnia 13-03-2012 Senatu UŚ w sprawie ustalenia „Regulaminu udostępniania zbiorów w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej”.
Treść:

Załączniki:

Akty uchylające: Uchwała nr 129/2017

Dostarczył: Adam Niedbała

Zmodyfikował: ns, 29.06.2017

Wprowadził: mb, 21.03.2012