Uchwała nr 120/2012

z dnia 13-03-2012 Senatu UŚ zmieniająca uchwałę Nr 88 Senatu Uniwersytetu Śląskiego z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie warunków i trybu postępowania kwalifikacyjnego na I rok studiów w Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 2012/2013.
Treść:

Załączniki:

Akty zmienione: *Uchwała nr 88/2011 *

Dostarczył: Adam Niedbała

Wprowadził: mb, 21.03.2012