Uchwała nr 119/2012

z dnia 13-03-2012 Senatu UŚ w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach studiów drugiego stopnia na kierunku nauki o rodzinie.
Treść:

Dostarczył: Adam Niedbała

Wprowadził: mb, 21.03.2012