uchwała nr 112/2008

z dnia 24-06-2008 Senatu UŚ w sprawie warunków i trybu kierowania pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Śląskiego za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych.
Treść:

Dostarczył: Gabinet Rektora

Wprowadził: mb, 01.04.2009